/ZUK w trosce o czystość na Targowisku Miejskim – apel do kupców!

ZUK w trosce o czystość na Targowisku Miejskim – apel do kupców!

Zakład Usług Komunalnych w Oświęcimiu w ramach poprawy czystości na terenie Targowiska Miejskiego i na okalającym go terenie uruchamia akcję wydawania worków na odpady kupcom prowadzącym sprzedaż na tutejszym rynku.

Rozpocznie akcję od kolportażu ulotek informacyjnych, w których ujęte są zasady obowiązujące osoby korzystające z terenu Targowiska w zakresie utrzymywania porządku na udostępnianych stanowiskach handlowych.

Kolejnym etapem będzie wydawanie przez pracowników Administratora worków na odpady, które po zakończonym handlu powinny zostać złożone w przeznaczonych do tego celu pojemników.

Kupcy proszeni są o aktywne włączenie się i zaangażowanie w akcję ponieważ w znaczny stopniu poprawi ona utrzymanie porządku w tym rejonie miasta, co na pewno przełoży się na jego wizerunek i odczucia estetyczne zarówno mieszkańców jak i odwiedzających Oświęcim.

Odmowa przedłużenia rezerwacji miejsca handlowego oraz mandat karny grożą tym, którzy nie zastosują się do paragrafu 5 punkt 6 Regulaminu Targowiska Miejskiego o nazwie „Mój Rynek”, który jest dostępny na stronie Zakładu Usług Komunalnych w Oświęcimiu.